Indkøbskurv:

0 vare i kurven

Bestil

Tilbage til forsiden

Bøger til: oldtidskundskab

ANTIKKEN I KØBENHAVN
Forfatter: Johnny Thiedecke

Tag med på en lystvandring eller studietur til antikken i København og besøg museer, parker og bygninger, der synger af en efterklang af det gamle Grækenland og Rom.

”Antikken i København” er på 234 sider, gennemillustreret i farver.

Pris: kr. 198,00 uden moms, kr. 247,50 med moms.

10 %’s rabat ved køb af min. 30 eks. direkte hos forlaget....læs mere
Turist i antikkens Athen
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen præsenterer ikke alene den nutidige turist for resterne af det antikke Athen men ”befolker” også disse med stemmer, indtryk og tanker fra dengang, de var den del af en levende kultur.

Tag med på en rejse i ”tidsmaskinen”.”Turist i antikkens Athen” er på 212 rigt illustrerede sider.Pris: kr. 198,00 uden moms, kr. 247,50 med moms

10 %’s rabat ved køb af min. 30 eks. dir...læs mere
Sporten i antikken
og dens historiske efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Sporten i antikken skildrer ikke blot de fysiske udfoldelser men belyser også en række historiske, politiske, værdimæssige, religiøse og sundhedsmæssige aspekter af sporten med udgangspunkt i den ”grundlæggende” antikke græske og romerske sport.

Tag med til antikkens OL. Tilbring en dag med gladiatorkampe i ”dødens teater”.Overvær de halsbrækkende væddekørsler i Cirkus Maximus og få...læs mere
Græsk-Romersk Religion
Forfatter: Johnny Thiedecke

”Græsk-Romersk Religion” består af såvel fremstillingsstof som primære religiøse tekster om myter og kult suppleret med uddybende og analyserende tekster samt egentlige perspektivtekster af såvel litterær som filosofisk-religiøs karakter.

”Græsk-Romersk Religion” kan læses ”isoleret” i enten oldtidskundskab eller religion, men bogen åbner for et oplagt tværfagligt samarbejde.

Den fælles meto...læs mere
Alle tiders kærlighed
Lyst og smerte i historie, religion, kunst og litteratur.
Forfatter: Johnny Thiedecke

”Alle tiders kærlighed” er en stor mentalitetshistorie, som i fremstillingstekst, kilder og billeder behandler de de skiftende tiders og kulturstrømningers kærlighedsmanifestationer fra antikken til nutiden.

”Alle tiders kærlighed” er gaven fra ham til hende, fra hende til ham, fra ham til ham og fra hende til hende.

Pris for 332 rigt illustrerede sider kr. 236 uden moms, kr. 295 med moms.
...læs mere
Under Vulkanen
Ansigt til ansigt med romerne i Pompeji og Herculaneum
Forfatter: Arendse og Johnny Thiedecke

UNDER VULKANEN tager læseren med på en rejse til og udforskning af Pompeji og Herculaneum baseret på den nyere viden, der har revideret mange fakta og synspunkter vedrørende Vesuvbyerne.

Oplev mennesker, huse, kunst og erhvervsliv i Pompeji og Herculaneum, gå til valgkamp, i seng, på bar og restaurant, i teatret og til gladiatorkamp med romerne. Deltag i religiøse mysterier og overvær Vesuvs u...læs mere
Alle tiders Berlin
Forfatter: Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

ALLE TIDERS BERLIN præsenterer i fremstillingstekst, kilder og billeder byens historie og seværdigheder fra middelalder til nutid.

I kapitlet om litteraturens Berlin uddybes de centrale historiske perioder af litterære vidnesbyrd, som giver historien en mere personlig farve.

Kapitlet om kunstens Berlin viser et udvalg af verdenskunstens og det tyske maleris værker, som er udstillet ...læs mere
Syng gudinde
Trojanske temaer i litteratur, kunst og analyse
Forfatter: Johnny Thiedecke

”Syng os, gudinde, om vreden der greb Peleiden Acilleus” skriver Homer, og anslår hermed hovedtemaet i Iliaden. Og når man taler om ”trojanske temaer” falder tanken nok også først på dette værk. Men Iliaden behandler kun et lille begrænset udsnit såvel tidsmæssigt som temamæssigt af hele det kompleks af historier, der handler om den trojanske krig.

”Syng gudinde” søger i stedet bredt at præsen...læs mere
Slaveri
fra oldtid til nutid
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen fokuserer på tre perioder i slaveriets historie:

SLAVERI I ANTIKKEN.
DEN TRANSATLANTISKE SLAVEHANDEL.
OG SLAVERIET I DEN NYE VERDEN.
SLAVERI I NUTIDEN.

Dertil kommer et optaktskapitel om Biblens opfattelser af slaveri.

Slaveri belyses globalt, men større afsnit og tekster om den danske slavehandel er integreret, hvor det er relevant.

Bogens struktur sigter på et flerfagligt el...læs mere
Videre sejled vi nu
Forfatter: Johnny Thiedecke

følger i tre kapitler:
Odysseus og kvinderne
Rejsen og
Hjemkomsten
i Odysseus’ kølvand.

Bogens analyserende afsnit er tænkt som understøttende supplementer til læsningen af den originale tekst. De litterære tekster er egentlige perspektivtekster, der både indgår i et samspil med grundteksten og med fortolkningsteksterne, og det samme gælder bogens billeder, der både repræsenterer antikke o...læs mere
ANTIKKENS BILLEDVERDEN OG DENS EFTERLIV
Forfatter: Arendse og Johnny Thiedecke

Bogen behandler græsk og til dels romersk keramik samt romerske og til dels græske vægmalerier.

I det perspektiverende "efterliv" gives såvel for vasernes som for vægmaleriernes vedkommende både udenlandske og danske eksempler.

Endvidere er såvel det antikke som til dels det nyere billedmateriale forsynet med perspektiverende antikke tekster, hvorved især de mange mytologiske motiver i den a...læs mere
Tyren, Øksen og Solen
Middelhavets og Nordens bronzealder
Forfatter: Johnny Thiedecke

"Tyren, Øksen og Solen" fremtryller hele bronzealderens forunderlige verden og sammenligner den minoiske, mykenske og vor hjemlige bronzealderkultur.


Bogen er på 72 sider.
Pris: kr. 88 uden moms, kr. 110 med moms.

...læs mere
Antikkens Skulptur og dens efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen belyser den græsk-romerske skulptur og dennes efterliv i den italienske renæssance og i klassicismen.
Desuden vises i glimt den antikke skulpturs indflydelse på moden fra empiren til det 21. århundrede.

Vægten ligger på det kunsthistoriske, men skulpturen er også kort belyst i sin historiske og kulturelle kontekst, bl. a. gennem uddrag af antik og perspektiverende litteratur samt faktabo...læs mere
Antikkens Arkitektur og dens efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen behandler den græske og den romerske arkitektur og dens "efterliv" den italienske renæssance, den danske 1800-tals klassicisme, historicismen, "fascistisk klassicisme" og postmodermisme.

Antikkens Arkitektur er "krydret" med uddrag af bl.a. Vitruvius og forsynet med arbejdsopgaver, som lægger op til et samarbejde med matematik, religion, kemi og billedkunst. Bogen kan endvidere bruges som...læs mere
SKÆBNE, SYND og STRAF
i antikken og eftertiden
Forfatter: Johnny Thiedecke

"Skæbne, Synd og Straf" præsenterer i tre kapitler:
Skæbne, synd og straf i antikken
Gud, straf og soning i Biblen
Har mennesket en fri vilje?
religiøse, litterære, filosofiske og psykologiske tekster til analyse af og debat om nogle af tilværelsens store spørgsmål.

"Skæbne, Synd og Straf" er på 122 sider og koster 108,00 kr. + moms

Ved køb af min. 30 eks. af bogen gives der 10 %'s rabat...læs mere
Drømme eller mareridt
Antikkens samfundstanker og deres efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen belyser i antikke og senere, perspektiverende tekster tre temaer:

- Det athenske demokrati med "efterlivstekster" om direkte og indirekte demokrati samt demokratiske idealer og værdier

- Platons "stat" med "efterlivstekster" om utopier og dystopier - såvel politisk-ideologiske som litterære

- Kvinden i det græske samfund med "efterlivstekster" om kvindens stilling i historien og nut...læs mere

Rabat

Generel rabat på 10% ved køb af 30 eks. eller derover

- ALT Rabatten gives kun ved køb
direkte hos forlaget

Bestilling

Bøger kan bestilles igennem hjemmesiden eller ved direkte kontakt på:
Telefon nr. : 3645 1878
E-mail: pantheon@mail.tele.dk

Kontakt

Telefon nr. : 3645 1878
E-mail: pantheon@mail.tele.dk
Kløverbladsgade 17
2500, Valby