Indkøbskurv:

0 vare i kurven

Bestil

Tilbage til forsiden

Bøger til: tværfaglige projekter

Sporten i antikken
og dens historiske efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Sporten i antikken skildrer ikke blot de fysiske udfoldelser men belyser også en række historiske, politiske, værdimæssige, religiøse og sundhedsmæssige aspekter af sporten med udgangspunkt i den ”grundlæggende” antikke græske og romerske sport.

Tag med til antikkens OL. Tilbring en dag med gladiatorkampe i ”dødens teater”.Overvær de halsbrækkende væddekørsler i Cirkus Maximus og få...læs mere
Terrorisme
fra antikken til nutiden
Forfatter: Johnny Thiedecke

For første gang gives på dansk et samlet overblik i tekst og kilder over terrorismens historie.
”Terrorisme” præsenterer i en historisk kontekst terroristernes fremstillinger af motiver, ideologi og oplevelser samt deres ofres øjenvidneberetninger.

Læs bl.a. om:

Tyranmord og statsterrorisme i antikken
Den første ”rigtige” terrorbevægelse: Sikarierne
Rædselsherredømmet under den franske re...læs mere
Alle Tiders Turisme
Brogede rejsebilleder fra antikken til nutiden.
Forfatter: Johnny Thiedecke

Alle tiders Turisme
Brogede rejsebilleder fra antikken til nutiden

Tag på rejse med en perlerække af danske og udenlandske forfattere:

Tag med de gamle romere på badeferie
Gå i de middelalderlige pilgrimmes fodspor
Besøg kejseren af Kina med Marco Polo
Tag med Holberg og Laurence Sterne til Paris
Bestig domkirketårnet i Strasbourg med Jens Baggesen
Tag på romantisk sightseeing i Venezi...læs mere
Græsk-Romersk Religion
Forfatter: Johnny Thiedecke

”Græsk-Romersk Religion” består af såvel fremstillingsstof som primære religiøse tekster om myter og kult suppleret med uddybende og analyserende tekster samt egentlige perspektivtekster af såvel litterær som filosofisk-religiøs karakter.

”Græsk-Romersk Religion” kan læses ”isoleret” i enten oldtidskundskab eller religion, men bogen åbner for et oplagt tværfagligt samarbejde.

Den fælles meto...læs mere
Alle tiders kærlighed
Lyst og smerte i historie, religion, kunst og litteratur.
Forfatter: Johnny Thiedecke

”Alle tiders kærlighed” er en stor mentalitetshistorie, som i fremstillingstekst, kilder og billeder behandler de de skiftende tiders og kulturstrømningers kærlighedsmanifestationer fra antikken til nutiden.

”Alle tiders kærlighed” er gaven fra ham til hende, fra hende til ham, fra ham til ham og fra hende til hende.

Pris for 332 rigt illustrerede sider kr. 236 uden moms, kr. 295 med moms.
...læs mere
Alle Tiders Mad
Mad, Historie og Samfund fra istid til nutid
Forfatter: Johnny Thiedecke

NYHED
Alle Tiders Mad
Mad, Historie og Samfund
fra istid til nutid

Forfatter: Johnny Thiedecke
Kategori: Historie – Tværfaglige projekter

”Alle tiders mad” fortæller madens historie og madens historiske betydning gennem tiderne i tekster, billeder og opskrifter

Nyd hasselmus og dejlig falernervin med romerne
Læs om middelalderens smalkost, kannibalisme og LSD
Spis sild og drik masse...læs mere
Irak
Historie - Religion – Samfund
Forfatter: Johnny Thiedecke

IRAK belyser i fremstilling og kildetekster Iraks omtumlede historie fra oldtids storhed til nutids fald

Læs om:

Babelstårn og syndflod, hængende haver og “skriften på væggen”.

Overvær undertrykkelse og flugt under Saddam Hussein.

Følg begivenheder under de to Golfkrige og diskuter det lovlige i Danmarks engagement i Irak.

Tag stilling i den brændende aktuelle debat om vold, de...læs mere
Alle tiders Berlin
Forfatter: Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

ALLE TIDERS BERLIN præsenterer i fremstillingstekst, kilder og billeder byens historie og seværdigheder fra middelalder til nutid.

I kapitlet om litteraturens Berlin uddybes de centrale historiske perioder af litterære vidnesbyrd, som giver historien en mere personlig farve.

Kapitlet om kunstens Berlin viser et udvalg af verdenskunstens og det tyske maleris værker, som er udstillet ...læs mere
Religion og samfund
fra reformation til nutid
Forfatter: Johnny Thiedecke

”Religion og Samfund” belyser samspillet mellem religion og samfund fra reformation til nutid i seks kapitler:

Reformationerne og samfundet
Renæssancens og oplysningstidens religions- og samfundssyn
Marxisme og religion,
herunder religion i et marxistisk samfund: Kina
Et moderne teokrati: Iran
Religion og politik i nutidens Danmark
Religionen og det sekulariserede velfærdssamfund

”Rel...læs mere
Slaveri
fra oldtid til nutid
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen fokuserer på tre perioder i slaveriets historie:

SLAVERI I ANTIKKEN.
DEN TRANSATLANTISKE SLAVEHANDEL.
OG SLAVERIET I DEN NYE VERDEN.
SLAVERI I NUTIDEN.

Dertil kommer et optaktskapitel om Biblens opfattelser af slaveri.

Slaveri belyses globalt, men større afsnit og tekster om den danske slavehandel er integreret, hvor det er relevant.

Bogens struktur sigter på et flerfagligt el...læs mere
Alle tiders London
Kirsten Egeberg, Lona Lerberg, Johnny Thiedecke
Forfatter:

Alle tiders London” rummer et stort, gedigent baggrundsmateriale for en rejse til London.

I ”Det historiske London” belyses Londons historie fra Romertid til nutid med tekster og centrale samt ”skjulte” seværdigheder.
”Kunstens og arkæologiens London” ser på udvalgte genstande og malerier i en række af Londons store museer.
Litteratur-kapitlet præsenterer en række fiktionstekster om centrale ...læs mere
Ansigt til ansigt med kineserne
Religion - Historie - Samfund
Forfatter: Jens-Peter Fage Madsen

Læs om: Konfucianismen, et-barnspolitikken, Mao, skriften, befolkningen, den sidste kejser, buddhismen, den sorte og den hvide kat, Kina og USA, fattigdom og sult, kulturrevolutionen, daoismen, firebanden, oprøret på Den Himmelske Freds Plads, forurening, Den kinesiske Mur, eksplosiv økonomisk vækst, Falun Gong, Deng Xiaoping, Guomindang, Kinas globale position, demokrati og menneskerettigheder, K...læs mere
Muslimernes Islam
Religion - Kultur - Samfund
Forfatter: Red. Sherin Khankan

MUSLIMERNES ISLAM
Religion – Kultur – Samfund

Redaktør: Sherin Khankan. Kategori: Religion – Tværfaglige projekter.

MUSLIMERNES ISLAM
udmærker sig ved primært at være skrevet af forskere og forfattere ,som samtidig er aktive muslimer.

I tre store kapitler behandles i fremstilling og tekster religionen islam, den islamiske historie og kultur, som lægger op til det moderne kulturmøde og d...læs mere
ALLE TIDERS KØBENHAVN
En historisk og litterær byvandring fra middelalder til nutid
Forfatter: Johnny Thiedecke

"Alle tiders københavn" præsenterer i fremstilling, kilder og billeder byens historie med fokus på de begivenheder i danmarkshistorien, hvor byen har spillet en central rolle.

Derved bliver bogen også en danmarkshistorie.

De historiske tekster i "Alle tiders København" er i alle tidsperioder suppleret med litterære, som de indgår i et samspil med.

Derved bliver bogen også et stykke litter...læs mere
ANTIKKENS BILLEDVERDEN OG DENS EFTERLIV
Forfatter: Arendse og Johnny Thiedecke

Bogen behandler græsk og til dels romersk keramik samt romerske og til dels græske vægmalerier.

I det perspektiverende "efterliv" gives såvel for vasernes som for vægmaleriernes vedkommende både udenlandske og danske eksempler.

Endvidere er såvel det antikke som til dels det nyere billedmateriale forsynet med perspektiverende antikke tekster, hvorved især de mange mytologiske motiver i den a...læs mere
ALLE TIDERS ROM
Forfatter: Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

"Alle tiders Rom" er en anderledes Rom-guide.

Bogen skildrer ikke alene byens seværdigheder fra antikken til nutiden. Den lader også byen selv, dens indbyggere, kunstnere og besøgende komme til orde i tekster og billeder.

"Alle tiders Rom" afspejler samtidig det gamle mundheld: Alle veje fører til Rom, idet bogen kan anvendes som udgangspunkt for studier i en række fagområder: oldtidskundsk...læs mere
Tyren, Øksen og Solen
Middelhavets og Nordens bronzealder
Forfatter: Johnny Thiedecke

"Tyren, Øksen og Solen" fremtryller hele bronzealderens forunderlige verden og sammenligner den minoiske, mykenske og vor hjemlige bronzealderkultur.


Bogen er på 72 sider.
Pris: kr. 88 uden moms, kr. 110 med moms.

...læs mere
Antikkens Skulptur og dens efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen belyser den græsk-romerske skulptur og dennes efterliv i den italienske renæssance og i klassicismen.
Desuden vises i glimt den antikke skulpturs indflydelse på moden fra empiren til det 21. århundrede.

Vægten ligger på det kunsthistoriske, men skulpturen er også kort belyst i sin historiske og kulturelle kontekst, bl. a. gennem uddrag af antik og perspektiverende litteratur samt faktabo...læs mere
Antikkens Arkitektur og dens efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen behandler den græske og den romerske arkitektur og dens "efterliv" den italienske renæssance, den danske 1800-tals klassicisme, historicismen, "fascistisk klassicisme" og postmodermisme.

Antikkens Arkitektur er "krydret" med uddrag af bl.a. Vitruvius og forsynet med arbejdsopgaver, som lægger op til et samarbejde med matematik, religion, kemi og billedkunst. Bogen kan endvidere bruges som...læs mere
Drømme eller mareridt
Antikkens samfundstanker og deres efterliv
Forfatter: Johnny Thiedecke

Bogen belyser i antikke og senere, perspektiverende tekster tre temaer:

- Det athenske demokrati med "efterlivstekster" om direkte og indirekte demokrati samt demokratiske idealer og værdier

- Platons "stat" med "efterlivstekster" om utopier og dystopier - såvel politisk-ideologiske som litterære

- Kvinden i det græske samfund med "efterlivstekster" om kvindens stilling i historien og nut...læs mere
ANSIGT TIL ANSIGT MED INDERNE
Religion - Historie - Samfund
Forfatter: Kirsten Egeberg, Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

Bogen henvender sig til alle med kærlighed til og interesse i verdens nye stormagt.

Bogens religionskapitel følger udviklingen af de indiske religioner fra vedatiden over hinduismen, buddhismen, jainismen og sikhismen med kort udblik til den "importerede" islam.

Det historiske afsnit belyser kulturmøder, kolonisation og imperialisme gennem sin præsentation af portugisernes, danskernes og eng...læs mere
ASTRO-TURISME
En bog om astronomi på ferierejsen
Forfatter: Peter Gadman

Bogen tilbyder læseren 2 former for "astro-turisme"
- astronomi på ferierejsen:
Den fortæller historien om de store astronomer
- Copernicus, Tycho Brahe, Galilei m.fl. - og hvad de har udrettet. Deres boliger, observationer, museeer og mindesmærker er beskrevet i ord og billeder.

Bogen rummer et væld af nye oplysninger om de steder, hvor de store astronomer har levet og virket, og giver "ast...læs mere
Magtens Ansigter
Forfatter: Johnny Thiedecke

Magtopfattelse, Magtudøvelse og Magtiscenesættelse fra Antikkens Rom til Hitlers "Tredje rige".
"Magtens ansigter" er en grundbog med fremstilling og kilder centreret om et tema, der løber fra antikken til 1945.

Bogen kan imidlertid også bruges til periode/områdelæsning i det antikke Rom, middelalderen, renæssansen, enevælden, oplysningstiden, den franske revolution, Napoleon, de store opdagel...læs mere
Ridderdrømme
Forfatter: Kirsten Egeberg Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

Hvorfor fascineres vi stadig af middelalderens forestillingsverden? - Er det fordi vi i vort mentale tomrum har brug for at genoplive ridderdrømmene?

"Ridderdrømme" kontrasterer middelaldertekster og - billeder med riddertidens "efterliv" inden for litteratur, musik, film og spil.

Tag med på jagt efter den hellige gral og mød kong Arthur, Holger Danske og Hitler, ridderne af det runde bord, ...læs mere
Danmark i Guldalderen
Samfund, politik og ideologi 1800-1850
Forfatter: Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

"Danmark i Guldalderen" præsenterer gennem et væld af kilder, synspunktmateriale og billeder kampen for pressefrihed og demokrati, "revolutionen" i 48 og Treårskrigen samt Junigrundlovens tilblivelse og modtagelse.Bogen er på 144 sider.
Pris: kr. 126,40 uden moms, kr. 158 med moms
...læs mere
Vi elsker vort land
Forfatter: Lona Lerberg og Johnny Thiedecke

I fire temaer:

Det danske sprog og sind,

Danskerne og naturen,

Danskerne og historien og

Danskerne og de fremmede

går "Vi elsker vort land" på jagt efter danskheden med en stjernekavalkade af ældre og nyere forfattere.

Bogen er på 144 sider.
Pris: kr. 110,40 uden moms, kr. 138 med moms.
...læs mere

Rabat

Generel rabat på 10% ved køb af 30 eks. eller derover

- ALT Rabatten gives kun ved køb
direkte hos forlaget

Bestilling

Bøger kan bestilles igennem hjemmesiden eller ved direkte kontakt på:
Telefon nr. : 3645 1878
E-mail: pantheon@mail.tele.dk

Kontakt

Telefon nr. : 3645 1878
E-mail: pantheon@mail.tele.dk
Kløverbladsgade 17
2500, Valby